Fulldive VR – Virtual Reality ứng dụng hỗ trợ xem video VR 360 cho IPhone

Share

Thực tế ảo Fulldive là một nền tảng VR tất cả trong một xã hội. Yêu cầu tối thiểu là iPhone 5s trở lên, iPad Mini 2 / iPad Air trở lên.

Fulldive là một nền tảng điều hướng và nội dung thực tế ảo (VR) 100% do người dùng tạo. Đây cũng là một nền tảng xã hội cho phép bạn theo dõi những gì bạn bè của bạn xem, phản ứng và nhận xét cũng như chia sẻ video phản hồi yêu thích của bạn. Fulldive cho phép bạn duyệt và xem một thế hệ truyền thông mới, chẳng hạn như xem ảnh và video 3D và 360, đồng thời cũng duyệt Internet hơn bao giờ hết.

Tất cả nội dung của Fulldive là từ các nguồn được phê duyệt như Youtube, Youku và Facebook cấm nội dung người lớn / trưởng thành được hiển thị công khai.

Các tính năng:

• YouTube: Stream tất cả các video YouTube trong VR.
• 3D YouTube: Stream video YouTube 3D trong VR.
• 360 YouTube: Stream 360 video YouTube trong VR.
• VR Photo Gallery: Lưu trữ và truy cập hình ảnh và video của bạn trong VR.
• VR 360 Photo Gallery : Lưu trữ và truy cập ảnh 360 độ của bạn.

Các tính năng khác:

• Trình phát video VR (Trình phát 2D / 3D): Phát tất cả các video trên điện thoại của bạn như trong rạp chiếu phim .
• Trình duyệt VR: Duyệt mọi thứ trên internet trong VR.
• VR Camera: Chụp ảnh trong VR.
• VR Store, Market và Launcher: Duyệt các ứng dụng mới và truy cập tất cả các ứng dụng VR trên VR.
• Ứng dụng thực tế hỗn hợp.

Facebook Comments
Chat Facebook
Gọi Điện Thoại